Wanda JanczakWanda Janczak – 64 lata. Wykształcenie wyższe – absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. 38 lat pracy w Rolniczej Spółdzielni Agrocoop w Ruchocicach. Radna VII kadencji Rady Miejskiej Rakoniewic. Obecnie emerytka

Kandydatka na radną Rady Miejskiej Rakoniewic

 • Okręg nr 13;
 • Pozycja na liście: 3;
 • Specjalizacja: Rolnictwo.

Moje cele

 • Droga krajowa 32;
  • budowa bariery ochronnej od szkoły do kościoła;
  • oznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Drzymały, Lipowej i Powstańców Wielkopolskich;
  • wymiana barierek zamontowanych na ulicy Drzymały;
  • oznaczenie ścieżki rowerowej Ruchocice-Drzymałowo jako ciąg pieszo-rowerowy;
 • Budowa wodociągu Goździn-Ruchocice;
 • Dokończenie oświetlenia Ruchocic;
 • Modernizacja ścieżki do cmentarza oraz budowa ścieżki w kierunku PKP;
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Rataj;
 • Szkoła
  • odwodnienie i budowa 2 części parkingu;
  • wykonanie ocieplenia;
 • Odbudowa drogi gminnej przez teren Acrocoop Sp. Komandytowa;
 • Budowa sieci kanalizacyjnej;
 • Zagospodarowanie Sali Wiejskiej na spotkania różnych grup;

Okręg nr 13 obejmuje

Wsie: Rataje, Ruchocice

Materiały wyborcze