Przemysław NowakPrzemysław Nowak – 35 lat, wykształcenie wyższe o kierunku socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego. Zawodowo pracuje w firmie prywatnej na stanowisku lidera zespołu. Od urodzenia mieszkaniec Rakoniewic.

Kandydat na radnego Rady Miejskiej Rakoniewic

 • Okręg nr 1;
 • Pozycja na liście: 2;
 • Specjalizacja: Sprawy społeczne.

Moje cele

 • Remont dróg na ulicach: Słonecznej, Sportowej i Piaskowej;
 • Uregulowanie stanu prawnego ul. Cmentarnej;
 • Pełnienie dyżurów radnego, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje potrzeby, uwagi etc.;
 • Utworzenie Rakoniewickiego Centrum Animacji Kultury;
 • Likwidacja płatnej strefy parkowania na rakoniewickim rynku. Wprowadzenie bezpłatnej ograniczonej strefy parkowania;
 • Rozbudowa rakoniewickiego przedszkola + budowa żłobka;
 • Wykorzystanie potencjału turystycznego naszej gminy, m.in. poprzez zagospodarowanie Jeziora Kuźnickiego;
 • Wspieranie imprez sportowych i kulturalnych.

Okręg nr 1 obejmuje

Rakoniewice miasto, ulice: Cmentarna, Doktora Kamińskiego, Kościelna, Księdza Gregora, Nowotomyska, Ogrodowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Piaskowa, Piekary, Różana, Słoneczna, Sportowa, Stadion, Starowolsztyńska, Todka, Wolsztyńska, Wujca.

Materiały wyborcze