Patryk RatajczakPatryk Ratajczak – 18 lat. Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Wolsztyńskiego oraz przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie. Prezes Liturgicznej Służby Ołtarza w rakoniewickiej parafii. Od 3 lat działacz w Szkolnym Kole Wolontariatu.

Kandydat na radnego Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 4;
  • Pozycja na liście: 3;
  • Specjalizacja: Aktywizacja młodych.

Moje cele

  • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rakoniewice. Będzie ona pełniła funkcję reprezentacyjną i przedstawicielską młodych ludzi w naszej gminie, aby mieli oni szansę na wyrażenie swojego zdania.
  • Utworzenie Rakoniewickiego Centrum Animacji Kultury, którego zadaniem będzie integracja mieszkańców gminy Rakoniewice poprzez organizację wydarzeń kulturalnych oraz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, aby rozwijać ich talenty;
  • Budowa nowych dróg i poprawa stanu istniejących, m.in. budowa drogi na ulicy Wiatrakowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Dębowej i Przemysłowej;
  • Budowa nowych miejsc spotkań takich jak place zabaw oraz skateparki;
  • Prowadzenie dialogu z Mieszkańcami poprzez konsultacje społeczne, np. w kwestii organizacji Dni Rakoniewic itp.

Okręg nr 4 obejmuje

Rakoniewice miasto, ulice: Dębowa, Francuszkiewicza, Grodziska, Kostki, Kostrzewskiego, Krystyny, Malinowa, Polna, Przemysłowa, Strzelecka, Wiatrakowa, Wielichowska, Zamkowa.

Materiały wyborcze