Mirosława BimkiewiczMirosława Bimkiewicz – 58 lat. Z wykształcenia i zamiłowania nauczycielka. Aktywna zawodowo od blisko 40 lat. Od wczesnego dzieciństwa związana z Rostarzewem. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z ochroną środowiska i edukacją. Czynnie zaangażowana w sprzeciw wobec budowy instalacji do produkcji nawozu w okolicy Rostarzewa

Kandydatka na radną Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 8;
  • Pozycja na liście: 2;
  • Specjalizacja: Ochrona środowiska.

Moje cele

  • Stworzenie punktu bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców chcących wystąpić o dofinansowanie wymiany istniejących pieców na kotły gazowe czy kotły olejowe;
  • Zabieganie o to, aby gmina wystąpiła, w imieniu mieszkańców, z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego projektów polegających na wymianie istniejących pieców;
  • Uwzględnienie interesu mieszkańców przy wydawaniu wszelkich zezwoleń na inwestycje przemysłowe oraz handlowe na terenie gminy;
  • Aktywne wspieranie lub reprezentacja mieszkańców w sporach z przedsiębiorcami realizującymi inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
  • Pomoc w stworzeniu programu i ścieżki edukacji ekologicznej;
  • Sprawowanie kontroli nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie naruszania stanu środowiska.

Okręg nr 8 obejmuje

Rostarzewo, ulice: 3 Maja, Gościeszyńska, Leśna, Plac Powstańców Wielkopolskich, Topolowa, Wolsztyńska.

Materiały wyborcze