Krystyna PilarskaKrystyna Pilarska – 68 lat. 31 lat pracy w oświacie, w tym 2 lata jako dyrektor szkoły w Wiosce. Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Rakoniewice w latach 2007-2017. Członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały w Rakoniewicach.

Kandydatka na radną Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 11;
  • Pozycja na liście: 2;
  • Specjalizacja: Aktywizacja seniorów.

Moje cele

  • Będę zabiegała o dostosowanie infrastruktury do rozwoju wsi (budowa dróg do osiedli już istniejących i budowanych);
  • Zajmę się sprawami ludzi starszych i samotnych zachęcając ich do wspólnego spędzania czasu poprzez organizowanie ciekawych spotkań, koncertów itp.;
  • Będę zabiegała o MAŁE CENTRUM KULTURY w Wiosce;
  • Aktywizacja szkoły w Wiosce do działania na rzecz środowiska;
  • Będę wspierała działania sołtysa i rady sołeckiej w pracach nad zagospodarowaniem budynku po hydroforni;
  • Wspieranie działań organizacji w naszej wsi.

Okręg nr 11 obejmuje

Wsie: Blinek, Wioska.

Materiały wyborcze