Janina ŁapińskaJanina Łapińska – 61 lat, zamieszkała w Kuźnicy Zbąskiej. Wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka. Czynny uczestnik życia społecznego i kulturalnego wsi. Członek Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Inicjatorka wielu imprez i działań na rzecz rozwoju Kuźnicy.

Kandydatka na radną Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 12;
  • Pozycja na liście: 3;
  • Specjalizacja: Kultura i sport.

Moje cele

  • Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na trasie Nowy Tomyśl – Kuźnica Zbąska – Wolsztyn;
  • Dokończenie drogi łączącej Jabłonnę z Kuźnicą Zbąską;
  • Zagospodarowanie Jeziora Kuźnickiego dla celów rekreacyjno-sportowych;
  • Wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz aktywna działalność na rzecz rozwoju naszych miejscowości.

Okręg nr 11 obejmuje

Wsie: Aleksandrowo Leśniczówka, Błońsko, Jelonek Leśniczówka, Komorówko, Krzewina Leśniczówka, Kuźnica Zbąska, Kuźnica Zbąska – Ruchocki Młyn, Wola Jabłońska.

Materiały wyborcze