Grażyna WillmannGrażyna Willmann – 62 late. Emerytowana nauczyciel matematyki. Dyrektor szkoły w Jabłonnie w latach 1992-2006. Radna III kadencji Rady Powiatu Grodziskiego i wicestarosta grodziski. Inicjatorka powołania pierwszego w gminie Rakoniewice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Z mojej inicjatywy powstała również ścieżka pieszo-rowerowa na trasie Jabłonna-Wioska.

Kandydatka na radną Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 10;
  • Pozycja na liście: 2;
  • Specjalizacja: Oświata.

Moje cele

  • Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach przez właściwe ich utrzymanie, oznakowanie i oświetlenie;
  • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez reaktywowanie zajęć na sali wiejskiej;
  • Zintegrowanie mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie miejsca spotkań, zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców;
  • Wspólnie z Radą Sołecką i instytucjami działającymi na terenie wsi inicjowanie działań w zakresie poprawy życia mieszkańców;
  • Będę Waszym głosem w Radzie, by dbać o nasze wspólne sprawy!
  • Deklaruję, że swoim doświadczeniem będę popierała wszystkie dobre pomysły służąc rozwojowi gminy Rakoniewice.

Okręg nr 10 obejmuje

Wieś Jabłonna.

Materiały wyborcze