Andrzej RządkowskiAndrzej Rządkowski – 24 lata, inżynier rolnictwa, a w niedalekiej przyszłości magister rolnictwa o specjalizacji agronomia. Od urodzenia mieszkam w Tarnowie, gdzie prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne.

Kandydat na radnego Rady Miejskiej Rakoniewic

  • Okręg nr 5;
  • Pozycja na liście: 3;
  • Specjalizacja: Rolnictwo.

Moje cele

  • Remont drogi na trasie Tarnowa – Rakoniewice;
  • Dokończenie dróg w Terespolu i Faustynowie;
  • Sukcesywne budowanie chodników i ścieżek rowerowych w okolicznych wsiach;
  • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy domach;
  • Rozwiązanie kwestii wypływającej wody na drogę prowadzącą w kierunku miejscowości Błocko;
  • Wspieranie oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych, np. dożynki, biegi uliczne itp.;
  • Informowanie mieszkańców o planowanych inwestycjach, przetargach i wszelkich innych kwestiach dot. gminy Rakoniewice, a w szczególności na terenie wsi Tarnowa, Terespol i Faustynowo.

Okręg nr 5 obejmuje

Wsie: Faustynowo, Tarnowa, Terespol

Materiały wyborcze